SLP utvidgar och förlänger avtal med Emotion Logistics

”SLP köpte den nyproducerade logistikfastigheten i december och det är glädjande att Emotion Logistics nu väljer att hyra den resterande ytan om ca 5 350 kvm och samtidigt förlänger kontraktet med oss. Stigamo i Jönköping är ett attraktivt läge och vi kommer att certifiera byggnaderna enligt Miljöbyggnad Silver”, säger Peter Strand, VD på SLP.

Emotion Logistics AB har på kort tid etablerat sig som ett ledande bolag för tredje­partslogistik. Fokus ligger på krävande uppdrag inom e-handel och retail. Till marknaden erbjuds kvalitativa logistiktjänster med hög service och köpupplevelse för slutkunder. Verksamheten finns på sex adresser i Sverige med totalt 47 000 kvm logistikytor. Moderbolaget är Börjes Logistik & Spedition AB, grundat 1947 i småländska Nybro. 

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property
SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 660 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

SLP expands and extends agreement with Emotion Logistics

“SLP bought the newly constructed logistics property in December and we are delighted that Emotion Logistics has now decided to lease the remaining 5,350 sqm and also extends the contract with us. Stigamo in Jönköping is an attractive location, and we will certify the buildings according to Miljöbyggnad Silver”, says Peter Strand, CEO of SLP.

Emotion Logistics AB has quickly established itself as a leading third-party logistics company. The focus is on demanding assignments within e-commerce and retail. The company offers quality logistics services with a high level of service and shopping experience for end customers. The business operates from six locations in Sweden with a total of 47,000 sqm of logistics space. The parent company is Börjes Logistik & Spedition AB, founded in 1947 in Nybro, Småland.

For further information, please contact:
Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 66
1

About SLP – Swedish Logistic Property
SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 660,000 square meters. SLP’s share of series B is listed on Nasdaq Stockholm. For further information: slproperty.se