SLP acquires logistics property in Hallsberg with potential for expansion

The property is being acquired through a corporate transaction at an underlying property value of approximately SEK 40 million. Payment will be made through a combination of cash and shares, of which SEK 4.2 million will be paid through the issue of new class B shares in Swedish Logistic Property AB (“SLP”). The seller is Vibytorp Holding AB and the transaction was carried out off-market.

The property was completed in 2014 and is fully let to the tenant Ahlsell Sverige, a distributor of technical equipment. The annual rent amounts to approximately SEK 3.3 million with a remaining lease term of approximately 2.5 years. With today’s acquisition, SLP owns three properties in Hallsberg municipality with a total lettable area of approximately 23,200 sqm.  

“With today’s acquisition, SLP strengthens its presence in one of Sweden’s most important logistics locations. The property is located right next to our existing portfolio, which is valuable from a management perspective. We see strong demand for modern and efficient premises and therefore good opportunities to develop the existing site and make further acquisitions in Hallsberg,” says Peter Strand, CEO of SLP.

A new issue has been made of 134,244 shares, at a price of approximately SEK 31.3 per share, corresponding to a value of SEK 4.2 million. The price corresponds to the average closing price during the last week and the transaction was completed on the completion date. The issue is carried out under the authorisation of the SLP Annual General Meeting of 8 March 2022.

For further information, please contact:
Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 66
1

About SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 690,000 square meters. SLP’s share of series B is listed on Nasdaq Stockholm. For further information: slproperty.se

SLP förvärvar logistikfastighet i Hallsberg med expansions­möjlighet

Fastigheten förvärvas genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om ca 40 mkr. Betalning sker genom en kombination av kontanter och aktier, där 4,2 mkr betalas genom emission av nya aktier av serie B i Swedish Logistic Property AB (”SLP”). Säljare är Vibytorp Holding AB och trans­aktionen har skett off-market.

Fastigheten färdigställdes 2014 och är fullt uthyrd till hyresgästen Ahlsell Sverige, distributör av teknisk installation. Årshyran uppgår till ca 3,3 mkr med en återstående kontraktstid om ca 2,5 år. Med dagens förvärv äger SLP tre fastigheter i Hallsberg kommun med total uthyrnings­bar yta om ca 23 200 kvm.

”Med dagens förvärv stärker SLP sin närvaro i ett av Sveriges viktigaste logistiklägen. Fastigheten är belägen precis intill vårt befintliga bestånd vilket är värdefullt förvaltningsmässigt. Vi ser stor efterfrågan på moderna och effektiva lokaler och därmed goda möjligheter att utveckla befintlig tomt samt göra ytterligare förvärv i Hallsberg”, säger Peter Strand, vd på SLP.

Nyemission har gjorts av 134 244 aktier, till kurs om ca 31,3 kronor per aktie motsvarande ett värde om 4,2 mkr. Kursen motsvarar den genomsnittliga stängningskursen under den senaste veckan och transaktionen genomfördes på tillträdesdagen. Emissionen genomförs med stöd av bemyndigande från SLP:s årsstämma 8 mars 2022.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 690 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se