SLP installerar solceller i Falkenberg

Solcellsanläggningens kapacitet motsvarar normal energiförbrukningen för 22 villor och innebär att utsläpp om ca 227 ton CO2-ekvivalenter kan undvikas.

Det genomförda bytet till LED-belysning och vår investering i solceller innebär att vår hyresgäst, Carlsberg, får en driftsäker och miljövänlig belysning. Produktionen från solcellerna motsvarar ca 45 procent av byggnadens totala elförbrukning före installation av LED-belysning. Produktion av solenergi innebär att SLP kan använda och tillföra förnybar energi, vilket är i linje med bolagets hållbarhetsarbete. Sedan tidigare förses samtliga fastigheter med 100 procent förnybar el”, säger Viktoria Wöhl, ansvarig för SLP:s miljö- och hållbarhets­arbete.

För ytterligare information:

Viktoria Wöhl, miljö- och hållbarhetsansvarig, telefon: 070-227 77 77

SLP investerar i ny belysning åt Carlsberg

I slutet av 2019 köpte SLP fastigheten Tröinge 6:90 i Falkenbergs kommun. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om ca 24 000 kvm och har ett utmärkt logistikläge direkt vid E6:an. 90 procent av fastigheten hyrs av Carlsberg Supply Company Sverige AB. Bytet sker i samarbete med hyresgästen så att eventuella störningar på den dagliga verksamheten kan undvikas.

”Bytet till LED-belysning sker som en del i vårt löpande miljöarbete och ger snabb avkastning på investeringen. Våra miljömål inkluderar grön el i alla fastigheter samt att hälften av fastighetsbeståndet ska vara miljöcertifierat vid utgången av 2025. En viktig del i arbetet är att löpande utvärdera projekt utifrån hållbarhetsaspekten och då med fokus på att optimera energiförbrukningen utifrån användarnas behov”, säger Viktoria Wöhl, ansvarig för SLP:s miljö- och hållbarhetsarbete.

För ytterligare information:

Viktoria Wöhl, miljö- och hållbarhetsansvarig, telefon: 070-227 77 77