SLP välkomnar OAS Company till sina nya lokaler i Borås

”Borås är en klassisk textil- och handelsort och har ett utmärkt logistikläge. SLP har flera fastigheter i stan och ser fram emot att välkomna ännu ett svenskt modebolag till vår fastighet i Viared”, säger Peter Strand, vd på SLP.

OAS är ett svenskt resort-varumärke som grundades 2010 i Borås och som idag är internationellt etablerade med försäljning till 70 länder. Vi har haft en stark tillväxt de senaste åren så det känns väldigt roligt att nu flytta in i större lokaler för att möta vår fortsatta tillväxt”, säger Oliver Lundgren, vd på OAS Company.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 66
1

 

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 690 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

SLP welcomes OAS Company to its new premises in Borås

“Borås is a classic textile and trading centre and has an excellent logistics location. SLP has several properties in the city and is looking forward to welcoming another Swedish fashion company to our property in Viared,” says Peter Strand, CEO of SLP.

“OAS is a Swedish resort brand founded in 2010 in Borås and is today internationally established with sales to 70 countries. We have had strong growth in recent years so it feels great to now move into larger premises to accommodate our continued growth,” says Oliver Lundgren, CEO of OAS Company.
 

For further information, please contact:
Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 66
1

 

About SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 690,000 square meters. SLP’s share of series B is listed on Nasdaq Stockholm. For further information: slproperty.se

SLP förvärvar logistikfastighet på attraktiva Viared i Borås

”Logistikområdet Viared är en viktig del i Sveriges infrastruktur. Med dagens förvärv har SLP tre fastigheter på Viared och vi ser goda möjligheter att växa i regionen. Fastigheten Stormen 4 ligger i nära anslutning till riksväg 40 och är nyligen uppförd, har flexibel användning och god miljöprofil. Med en outnyttjad byggrätt ser vi stora möjligheter till vidare förädling i enlighet med vår affärsmodell och våra hållbarhetsmål”, kommenterar Peter Strand, VD på SLP.

SLP har förvärvat fastigheten genom en bolagsaffär. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 52 mkr.

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property
SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 660 000 kvm.

SLP acquires logistics property in attractive Viared in Borås

“The Viared logistics area is an important part of Sweden’s infrastructure. With today’s acquisition, SLP has three properties in Viared and we see good opportunities to grow in the region. The Stormen 4 property is located in close proximity to highway 40 and is newly built, with flexible use and good environmental profile. With an unused building right, we see great opportunities for further development in line with our business model and our sustainability goals,” comments Peter Strand, CEO of SLP.

SLP has acquired the property in a corporate transaction. The underlying property value amounts to SEK 52 million.

For further information, please contact:
Peter Strand, CEO of SLP, telephone: +46 705 881 66
1

About SLP – Swedish Logistic Property
SLP – Swedish Logistic Property – is a Swedish real estate company with a focus on logistics properties. Since its inception, the company has maintained a high pace and in a short time has completed several high-profile acquisitions. SLP has a high ambition regarding sustainability and works responsibly from environmental perspectives. The company’s property portfolio comprises a lettable area of approximately 660,000 square meters.