Bokslutskommuniké 2021: Ett år med extremt stark utveckling för SLP

SLP redovisar hög nettouthyrning, god tillväxt i resultat och intjäningsförmåga samt att vår första fastighet nu är miljöcertifierad. Detta är viktiga delar för att nå vår övergripande målsättning att generera en genomsnittlig årlig tillväxt i substansvärde (NAV) per aktie om lägst 15 procent och en genomsnittlig årlig ökning av förvaltningsresultatet om minst 15 procent per aktie. Det är med glädje vi kan konstatera att vi för tredje året i rad med god marginal överträffat dessa båda mål”.

”Efterfrågan på väl lokaliserade logistikfastigheter fortsätter öka i Sverige och vår omvärld. Vi ser därmed goda förutsättningar för att också 2022 ska bli ett händelserikt år med nya affärsmöjligheter som ger bra tillväxt och stärker vår position”, kommenterar Peter Strand, VD på SLP.

Denna information är sådan information som Swedish Logistic Property AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2022, kl. 16.50 CET.

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 630 000 kvm.