Pedalen 21

Pågående projekt

Nybyggnadsprojekt

SLP har förvärvat ett markområde i ett attraktivt logistikläge i Landskrona. På Fastigheten uppförs en logistikfastighet som i sin helhet är uthyrd till Saxtorp Svamp, som tecknat ett tolvårigt hyresavtal. Fastigheten kommer möta kraven enligt Miljöbyggnad Silver samt förses med solceller med en installerad effekt om 300 kW.

  • Lokalisering: Landskrona
  • Yta: 3 500 kvm
  • Inflytt: Q1 2024
  • Hyresgäster: Saxtorp Svamp
  • Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Nivå Silver

Grimskaftet 1

Pågående projekt

Tillbyggnadsprojekt

SLP äger sedan tidigare fastigheten Grimskaftet 1 på Elisedal, nära E6 och inre ringvägen, i Malmö. På fastigheten finns en byggrätt som nu utnyttjas för byggnation av fyra mindre lagerlokaler med en sammanlagd yta om 2 000 kvm.

  • Lokalisering: Malmö, Elisedal intill E6 och inre ringvägen
  • Tillkommande yta: 2 000 kvm
  • Inflytt: Q4 2023
  • Hyresgäster: Café Bar
  • Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Nivå Silver