Pedalen 21

Pågående projekt

Nybyggnadsprojekt

SLP har förvärvat ett markområde i ett attraktivt logistikläge i Landskrona. På Fastigheten uppförs en logistikfastighet som i sin helhet är uthyrd till Saxtorp Svamp, som tecknat ett tolvårigt hyresavtal. Fastigheten kommer möta kraven enligt Miljöbyggnad Silver samt förses med solceller med en installerad effekt om 300 kW.

 • Lokalisering: Landskrona
 • Yta: 3 500 kvm
 • Inflytt: Q1 2024
 • Hyresgäster: Saxtorp Svamp
 • Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Nivå Silver

Grimskaftet 1

Pågående projekt

Tillbyggnadsprojekt

SLP äger sedan tidigare fastigheten Grimskaftet 1 på Elisedal, nära E6 och inre ringvägen, i Malmö. På fastigheten finns en byggrätt som nu utnyttjas för byggnation av fyra mindre lagerlokaler med en sammanlagd yta om 2 000 kvm.

 • Lokalisering: Malmö, Elisedal intill E6 och inre ringvägen
 • Tillkommande yta: 2 000 kvm
 • Inflytt: Q4 2023
 • Hyresgäster: Café Bar
 • Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Nivå Silver

Tveta-Valsta 4:9

Genomförda projekt

Nybyggnadsprojekt

SLP har förvärvat fastigheten Tveta-Valsta 4:9 med en markareal om ca 17 500 kvm. Fastigheten är strategiskt belägen i Almnäs nya logistikområde strax väster om Södertälje med utmärkt läge intill E20. På fastigheten uppförs nu en modern logistikbyggnad om ca 6 500 kvm. Utöver denna byggnad finns en återstående byggrätt för en logistikbyggnad om ca 4 500 kvm.

 • Lokalisering: Almnäs, Södertälje
 • Yta: Ca 6 500 kvm
 • Inflytt: Q1 2023
 • Hyresgäster: Alfa Moving AB

Okularet 12

Genomförda projekt

Tillbyggnadsprojekt

SLP förvärvade fastigheten Okularet 12 under första kvartalet 2022. På fastigheten fanns en pågående tillbyggnad som uppförs åt befintlig hyresgäst. Fastighetens totala yta efter färdigställande uppgår till 17 400 kvm.

 • Lokalisering: Falköping
 • Tillkommande yta: 4 440 kvm
 • Inflytt: Q2 2022
 • Hyresgäster: TBN’s Åkeri

Kronan 4

Genomförda projekt

Nybyggnadsprojekt

SLP har förvärvat ett attraktivt markområde i Landskrona med direkt närhet till E6. Inom fastigheten genomförs ett nybyggnadsprojekt avseende en modern logistikbyggnad med en invändig takhöjd om 10,5 meter.

 • Lokalisering: Landskrona
 • Yta: 5 532 kvm
 • Inflytt: Q1 2023
 • Hyresgäster: Pharmaxim

Runö 7:105

Genomförda projekt

Tillbyggnadsprojekt

Vi bygger till en av våra fastigheter i Stockholm. En del av tillbyggnaden är uthyrd och hyresgästen tillträder snart. Resterande ytor är ännu vakanta och vi ser ett behov efter denna typ av lokaler i detta område.

 • Lokalisering: Stockholm
 • Tillbyggd yta: Ca 2 000 kvm
 • Inflytt: Q1 2022
 • Hyresgäster: Marinbutiken på halva ytan, andra plan byggs på spekulation.

Asteroiden 1

Genomförda projekt

Tillbyggnadsprojekt

Tillbyggnation till fastigheten Asterioden 1 i Huddinge, efter utbyggnaden är fastigheten fullt utbyggd. Vi bygger bl a en padelbana i två plan, takhöjd 18 meter.

 • Lokalisering: Huddinge
 • Tillkommande yta: 4 013 kvm
 • Inflytt: Q2 2022
 • Hyresgäster: Hyresgäster Dahl Sverige, Vistaberg invest

Stigamo 1:46

Genomförda projekt

Tillbyggnadsprojekt

SLP stärker ytterligare sin position i Jönköping genom ännu en modern logistikanläggning på attraktivt läge i vår portfölj. Fastigheten uppförs med miljöcertifiering, väl i linje med vårt långsiktiga hållbarhetsarbete inom koncernen. Hus 2 är under uppbyggnad och kommer att hyras av Emotion Logistic som redan hyr hela hus 1.

 • Lokalisering: Jönköping
 • Tillkommande yta: 10 396 kvm
 • Certifiering: Miljöbyggnad Silver
 • Inflytt: Q2 2022
 • Hyresgäst: Emotion Logistic

Segeholm 10

FastigheterGenomförda projekt

Ombyggnadsprojekt

Ett projekt där SLP moderniserar en äldre logistikbyggnad utifrån kundens behov. Projektet innefattar bland annat nya lasthus, lastkaj, möjlighet till lossning av sidolastat gods samt ny LED-belysning och ventilation. Vi skapar en modern och flexibel lokal med extremt centralt läge i Malmö.

 • Lokalisering: Malmö, intill inre ringvägen
 • Projektbeskrivning: Hyresgästanpassning av logistik
 • Yta: Ca 2 500 kvm
 • Färdigställt: Q2 2021
 • Hyresgäst: Fraktkompaniet

Ventilen 5

FastigheterGenomförda projekt

Tillbyggnadsprojekt

För att skapa nya möjligheter för en hyresgäst under tillväxt hjälpte SLP till att bygga ut fastigheten, samtidigt som hyresgästen kunde hålla produktionen i full drift.

 • Projektbeskrivning: Tillbyggnad av logistik
 • Yta: 1 400 kvm tillbyggnad
 • Färdigställt: Q2 2020
 • Hyresgäst: Tojo plast