Okularet 12

Pågående projekt

Tillbyggnadsprojekt

SLP förvärvade fastigheten Okularet 12 under första kvartalet 2022. På fastigheten fanns en pågående tillbyggnad som uppförs åt befintlig hyresgäst. Fastighetens totala yta efter färdigställande uppgår till 17 400 kvm.

  • Lokalisering: Falköping
  • Tillkommande yta: 4 440 kvm
  • Inflytt: Q2 2022
  • Hyresgäster: TBN’s Åkeri

Kronan 4

Pågående projekt

Nybyggnadsprojekt

SLP har förvärvat ett attraktivt markområde i Landskrona med direkt närhet till E6. Inom fastigheten genomförs ett nybyggnadsprojekt avseende en modern logistikbyggnad med en invändig takhöjd om 10,5 meter.

  • Lokalisering: Landskrona
  • Tillkommande yta: 5 532 kvm
  • Inflytt: Q1 2023
  • Hyresgäster: Pharmaxim