Pedalen 21

Pågående projekt

Nybyggnadsprojekt

SLP har förvärvat ett markområde i ett attraktivt logistikläge i Landskrona. På Fastigheten uppförs en logistikfastighet som i sin helhet är uthyrd till Saxtorp Svamp, som tecknat ett tolvårigt hyresavtal. Fastigheten kommer möta kraven enligt Miljöbyggnad Silver samt förses med solceller med en installerad effekt om 300 kW.

 • Lokalisering: Landskrona
 • Yta: 3 500 kvm
 • Inflytt: Q1 2024
 • Hyresgäster: Saxtorp Svamp
 • Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Nivå Silver

Grimskaftet 1

Pågående projekt

Tillbyggnadsprojekt

SLP äger sedan tidigare fastigheten Grimskaftet 1 på Elisedal, nära E6 och inre ringvägen, i Malmö. På fastigheten finns en byggrätt som nu utnyttjas för byggnation av fyra mindre lagerlokaler med en sammanlagd yta om 2 000 kvm.

 • Lokalisering: Malmö, Elisedal intill E6 och inre ringvägen
 • Tillkommande yta: 2 000 kvm
 • Inflytt: Q4 2023
 • Hyresgäster: Café Bar
 • Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Nivå Silver

Tveta-Valsta 4:9

Genomförda projekt

Nybyggnadsprojekt

SLP har förvärvat fastigheten Tveta-Valsta 4:9 med en markareal om ca 17 500 kvm. Fastigheten är strategiskt belägen i Almnäs nya logistikområde strax väster om Södertälje med utmärkt läge intill E20. På fastigheten uppförs nu en modern logistikbyggnad om ca 6 500 kvm. Utöver denna byggnad finns en återstående byggrätt för en logistikbyggnad om ca 4 500 kvm.

 • Lokalisering: Almnäs, Södertälje
 • Yta: Ca 6 500 kvm
 • Inflytt: Q1 2023
 • Hyresgäster: Alfa Moving AB

Okularet 12

Genomförda projekt

Tillbyggnadsprojekt

SLP förvärvade fastigheten Okularet 12 under första kvartalet 2022. På fastigheten fanns en pågående tillbyggnad som uppförs åt befintlig hyresgäst. Fastighetens totala yta efter färdigställande uppgår till 17 400 kvm.

 • Lokalisering: Falköping
 • Tillkommande yta: 4 440 kvm
 • Inflytt: Q2 2022
 • Hyresgäster: TBN’s Åkeri

Kronan 4

Genomförda projekt

Nybyggnadsprojekt

SLP har förvärvat ett attraktivt markområde i Landskrona med direkt närhet till E6. Inom fastigheten genomförs ett nybyggnadsprojekt avseende en modern logistikbyggnad med en invändig takhöjd om 10,5 meter.

 • Lokalisering: Landskrona
 • Yta: 5 532 kvm
 • Inflytt: Q1 2023
 • Hyresgäster: Pharmaxim