Nyheter

Nyhet 2019-08-29:
Vi söker en ekonomichef

Bild med texten vi söker en ekonomichef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Strand, styrelseordförande i SLP, 0705-88 16 61.

Pressrelease 2019-08-19:
SLP köper fastighet i Malmö för kommande nybygge

SLP har förvärvat och tillträtt en Fastighet i Östra hamnområdet i Malmö med en tomtyta på drygt 27 000 m².  Säljare är Stena Fastigheter. SLP planerar att uppföra en ny logistikfastighet på tomten med inriktning framförallt mot verksamheter inom citylogistik.

”Vi får genom förvärvet möjlighet att erbjuda marknaden en ny och modern logistikfastighet på ett mycket attraktivt läge i Malmö, säger Peter Strand som är styrelseordförande i SLP.”

Malmöbolaget SLP har redan under sina första verksamhetsmånader förvärvat flera fastigheter och har som målsättning att vara ett självklart alternativ för lager- och logistikfastigheter.

”Stena Fastigheter fokuserar på utveckling och förvaltning av bostäder och kontor och med en önskan att renodla verksamheten är vi glada över att vi genom snabbt och bra samarbete kunde göra denna affär tillsammans, säger Sofia Granlund på Stena Fastigheter.”

Malmö den 19 augusti 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Strand, styrelseordförande i SLP, 0705-88 16 61.

Ladda ner pressreleasen som pdf

Pressrelease 2019-06-25:
SLP bygger nytt åt befintlig hyresgäst i Malmö

SLP genomförde tidigare i år ett förvärv av två moderna logistikfastigheter i Malmöområdet. Bolaget har nu tecknat avtal om att vidareutveckla den ena fastigheten genom en nybyggnation som innebär en ökning av de uthyrningsbara ytorna inom fastigheten med över 40 procent. Hyresgäst är Tojos Plast som förhyr hela fastigheten som efter tillbyggnad omfattar ca 4 630 m².

”Redan när SLP förvärvade den aktuella fastigheten såg vi potential i outnyttjade byggrätter. Såklart är det positivt att vi bara några månader efter att vi tagit över fastigheten kan gå igång med en nybyggnation. Det är naturligtvis extra glädjande att vi får det förtroendet av en befintlig hyresgäst, kommenterar Peter Strand som är styrelseordförande i SLP nyheten.”

Det nyetablerade logistikbolaget från Malmö har redan hunnit genomföra flera förvärv. Utöver fortsatt hög förvärvsintensitet ligger det i SLP:s affärsplan att hela tiden fortsätta vidareutveckla sitt fastighetsbestånd.

”Genom att ha korta beslutsvägar och tillgång till SLP:s ägares och personals samlade kompetens av projektutveckling har vi en stor lyhördhet för vad våra nuvarande och framtida hyresgäster efterfrågar. Det ger oss styrka i marknaden där vår målsättning är att vara ett självklart alternativ för lager- och logistikfastigheter, fortsätter Peter Strand.”

Malmö den 25 juni 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Strand, styrelseordförande i SLP, 0705-88 16 61.

Ladda ner pressreleasen som pdf

Pressrelease 2019-05-15:
SLP förvärvar en logistikfastighet i Ljungby på 40 000 m²

Swedish Logistic Property AB har förvärvat en stor logistikfastighet i Ljungby med uthyrningsbar yta på drygt 40 000 m².  Den största hyresgästen är PostNord, som hyr cirka 40 % av ytorna i fastigheten, men det finns också utvecklingspotential i fastigheten i form av vakanta ytor och möjlighet till framtida nybyggnation. Hyresvärdet uppgår till cirka 20 miljoner kronor. Tillträde sker under juni månad.

”Vi är glada att kunna förvärva en större fastighet i ett utmärkt logistikläge utmed E4. Fastigheten ger både ett bra initialt kassaflöde och goda möjligheter till ytterligare förädling och expansion framöver, säger Peter Strand som är styrelseordförande i SLP.”

Sedan uppstarten i Malmö tidigare i år har SLP redan hunnit genomföra ett flertal förvärv, men hitintills har dessa varit belägna i Skåne.

”Vi har redan från början kommunicerat att vi inte har några geografiska begränsningar i Sverige. Förvärvet är ett viktigt steg för SLP, då vi nu i enlighet med vår affärs- och tillväxtstrategi expanderar verksamheten utanför Skåne, fortsätter Peter Strand.”

Malmö den 15 maj 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Strand, styrelseordförande i SLP, 0705-88 16 61.

Ladda ner pressreleasen som pdf

Pressrelease 2019-03-01:
Swedish Logistic Property AB – genomför sina första förvärv

Swedish Logistic Propety, SLP, har förvärvat två moderna logistikfastigheter i Malmöområdet. Fastigheterna, som är fullt uthyrda, omfattar tillsammans över 7 000 m² uthyrningsbar yta med möjlighet till framtida nybyggnation.

”Vi är glada att kunna genomföra SLP:s första förvärv i en av Sveriges mest expansiva och intressanta regioner. De fastigheter som vi förvärvar ligger i attraktiva lägen och är i gott skick. Genom outnyttjade byggrätter har vi dessutom möjlighet till framtida nybyggnation”, säger Peter Strand som är styrelseordförande i SLP.

SLP är för närvarande inne i ett flertal andra förvärvsprocesser och räknar med fortsatta förvärv under våren.

”Tidigare i veckan tillträdde SLP sina nybyggda lokaler i Lockarp. Samtidigt tillträde Christian Berglund sin tjänst som fastighetschef i SLP och Nicklas Schmidt sin tjänst som affärsutvecklare i bolaget. Det gör att vi nu är väl rustade för fortsatta förvärv i enlighet med vår tillväxtstrategi”, fortsätter Peter Strand.

Malmö den 1 mars 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Strand, styrelseordförande i SLP, 0705-88 16 61.

Ladda ner pressreleasen som pdf
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google